اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۲۰۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۳۰۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۴۳۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۵۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۰۱۷۶۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه اکبر روحی - بن بست سپه - پاساژ مرادی - طبقه همکف - پلاک 4

پیسوار ایران الیان (جنرال متال)

تلفن

  • ۳۳۹۷۲۰۳۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۳۰۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۴۳۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۵۱۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۳۰۱۷۶۶۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه اکبر روحی - بن بست سپه - پاساژ مرادی - طبقه همکف - پلاک 4

خروجی اخبار


لینک های مرتبط